Tarotläsning

Relationer

Våra relationer är det som betyder mest för oss, men ibland är det så svårt. Korten ger dig nya perspektiv så du får insikt i hur du kan hantera olika situationer som rör kärlek, familj och vänskap.

Personlig utveckling 

Ibland sitter vi fast. I våra egna eller andras föreställningar om oss. Det är lätt att tappa bort sig själv och kanske  prioritera bort det som ger oss kraft och glädje. Korten ger dig råd för att göra de förändringar som behövs för att du ska utvecklas som person, mentalt, känslomässigt och andligt.

Arbete och studier 

Gör du det du innerst inne vill och längtar efter? Står du inför en ny situation? Korten hjälper dig genom att klargöra din potential och vad du kan göra för att ta ett nästa steg i rätt riktning.